بیانیه ماموریت و خط مشی

بیانیه ماموریت

- شرکت رویان مبدل در زمینه طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات حرارتی و برودتی شرکتی پیشرو می باشد.
- ما تاکنون در سایه پشتکار و نوآوری کارکنان خود توانسته ایم مشکلات عدیده ای از صنعت را مرتفع سازیم .
- با توجه به دانش مهندسی موجود در شرکت ، شناخت نیازهای مشتری و برآورده ساختن آن با سرعت و کیفیت مطلوب انجام می شود.
- شرکت در استفاده از آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیکی جهت ارائه خدمات بهتر هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهد و همواره مشوق کارکنان خود در بکارگیری روشهای نوین در انجام امور می باشد.
- از آنجاییکه شرکت ما سازمانی دانش محور می باشد ، کارکنان آن ارزشمندترین منابع شرکت محسوب می گردند و تلاش در ارتقاء سطح دانش و فرهنگ آنان و ایجاد جوی آکنده از دوستی و صمیمیت همواره مورد توجه می باشد.
- حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان دو رکن اساسی همواره مورد توجه طراحان ما قرار دارد.
- کیفیت در ارائه خدمات و توجه کامل به خواسته های مشتری در سرلوحه اهداف شرکت ما قرار دارد.


 خط مشی

شرکت رویان مبدل در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات خاص حرارتی و برودتی حوزه های مختلف صنعت در راستای پیاده سازی الزامات :

-ISO 9001:2015 در سیستم مدیریت کیفیت    

- ISO 14001:2015 در سیستم مدیریت زیست محیطی  

-OHSAS 18001:2007 در سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای

با استعانت از خداوند متعال رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

- اعتقاد به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و تلاش در جهت حفظ کرامت این سرمایه .

-بهبود مستمر و اثربخش سیستم به منظور جلب رضایت کارفرمایان ،مشتریان و سایر ذینفعان شرکت .

-برقراری ارتباطات خارجی جهت تبادل دانش در زمینه های مختلف .

-درک و اشاعه اهداف و خط مشی سیستم در تمامی سطوح و توسط تمام کارکنان شرکت و پایبندی به اجرای آن .

-شناسایی ، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی شرکت .

-تعهد به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فرآیندهای شرکت .

-کنترل ریسک های ایمنی و بهداشتی و ایمن سازی محیط کار با رویکرد پیشگیرانه .

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پارک فناوری شیخ بهایی                   linkedin32x        instagram logo

تلفن:33932031-031    فکس:33932032-031               ایمیل: