تجهیزات تهویه و تبرید

 هواسازها   Air Handling Units 
 چیلرها   Chillers 
 انباره سرما Ice Thermal Cool Storage 

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پارک فناوری شیخ بهایی                   linkedin32x        instagram logo

تلفن:33932031-031    فکس:33932032-031               ایمیل: