فعالیت ها و پروژه ها

برگ سوابق کاری شرکت

 مشخصات قراردادها  مشخصات قراردادها
 ردیف
 شماره قرارداد  موضوع  نام کارفرما ردیف شماره قرارداد موضوع نام کارفرما
69  10009477 ساخت LUBE OIL HEAT EXCHANGER  پتروشیمی رجا ل 86      
70 48354378 طراحي و مهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه 87      
71 M-9140526-CK اقلام یدکی Propan & Butan Regeneration Trim Cooler مجنمع گاز پارس جنوبی 88      
72  48202814 طراحی و ساخت ده دستگاه Water Wall مجتمع فولاد مباركه  89      
73   ساخت Oil Heat Exchanger   پتروشیمی رجال 90      
74   ساخت مبدل حرارتی AEU پتروشیمی رجال 91      
75       92      
76       93      
77       94      
78       95      
79       96      
80       97      
81       98      
82       99      
83       100      
84       101      
85       102      

صفحه3 از3

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پارک فناوری شیخ بهایی                   linkedin32x        instagram logo

تلفن:33932031-031    فکس:33932032-031               ایمیل: