فعالیت ها و پروژه ها

برگ سوابق کاری شرکت

 مشخصات قراردادها  مشخصات قراردادها
 ردیف
 شماره قرارداد  موضوع  نام کارفرما ردیف شماره قرارداد موضوع نام کارفرما
 35 865 دو دستگاه پكيج يونيت جهت تهويه آزمايشگاه شرکت قند اصفهان  52  8273640 طراحی و جایگزینی مبدل پلیت مجتمع فولاد مباركه 
36 83/10 RE-TUBE  مبدل E-223  پتروشيمي اصفهان 53  48284317 طراحي و ،مهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه 
37 RTD-24335-RT  ساخت تيوب شيت Naval Brass  پالايش نفت تهران 54  RM179 طراحی و ساخت مبدل گرمایش امولسیون واحد53  مجتمع فولاد مباركه 
38 076-84/پ ن س طراحی و ساخت مبدل حرارتی1354A/B شركت نفت سپاهان  55 48293772  ساخت شش دستگاه Cooling Coil مجتمع فولاد مباركه 
39 RTD-24367 ساخت تيوب باندل كامل مبدل E-2223 پالايش نفت تهران  56  48299113 ساخت پنج دستگاه Cooling Radiator  مجتمع فولاد مباركه
40 48221821 طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی مجتمع فولاد مباركه  57 145/589  ساخت رادیاتور ایرکولر ژنراتور سد و نیروگاه دز 
41 527/ص/85 دو دستگاه فلویدکولر صنایع عایق سپاهان 58 REP-91352  ساخت تیوب باندل مبدل دو لوله ای E-1908 پالایش نفت اصفهان 
42  528/ص/85 یک دستگاه مبدل حرارتی هواخنک  صنایع عایق سپاهان 59  590/55 ساخت پنج دستگاه رادیاتور ایرکولر ژنراتور سد ونیروگاه دز 
43 تهیه نقشه های گاز کولرهای طرح توازن صنایع حرارتی ایران 60 8916362  ساخت چهار دستگاه تیوب باندل هیتر مخزن  پایانه های نفتی ایران
44 48262227 ساخت سه دستگاه کولینگ کویل مجتمع فولاد مباركه 61 48317901  ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی سه بلوکی  مجتمع فولاد مباركه
45 48262383 ساخت یک دستگاه رادیاتور صفحه ای ترانسفورماتور مجتمع فولاد مباركه 62 48333556  ساخت پنج دستگاه مبدل جت کولر مجتمع فولاد مباركه 
46 م ن/105/86 طراحی و ساخت مبدل حرارتی سیستم کاستیک پتروشیمی بندرامام  ، تپکو 63 REP-01545  ساخت تیوب باندل مبدل دولوله ای E-1902 پالایش نفت اصفهان 
47 17/87 ساخت دو دستگاه گلند کندانسور نیروگاه  نیروگاه شهید منتظری 64 48349739  ٰساخت یک دستگاه مبدل جت کولر مجتمع فولاد مباركه 
48 RTL-843030-RT ساخت چانل و هدشناور مبدلE-305 A/B  پالايش نفت تهران 65 48353635  ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی شش بلوکی  مجتمع فولاد مباركه
49  RTL-843029-RT ساخت چانل و هدشناور مبدلE-309 A/B  پالايش نفت تهران 66 3818و3819  طراحی و ساخت چهار عدد کولر روغن شرکت فولاد کاوه جنوب 
50 NSD-1406 طراحی و ساخت تیوب باندل مبدل E-1328  شركت نفت سپاهان  67 B-130-251  طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی شرکت ایکا ، فولاد هرمزگان
51 - ساخت رادیاتور هواساز موتورهای تاندم  مجتمع فولاد مباركه 68  REP-7914522340 طراحي  و ساخت U-Tube مبدل E-2304  پالایش نفت اصفهان

صفحه2 از3

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پارک فناوری شیخ بهایی                   linkedin32x        instagram logo

تلفن:33932031-031    فکس:33932032-031               ایمیل: